Keyfiyyət yoxlanılması

Keyfiyyətə nəzarət prossesi xammalın daxil olmasından, hazırlanmış məhsulun qablaşdırılmasına qədərki müddət ərzində professional komanda tərəfindən həyata keçirilir.