Sənayelər

İnşaat və mədən sənayesi

Cəmiyyətimiz tərəfindən sifarişi qəbul edilən inşaat və mədən sənayesi üzrə qırıcı avadanlıqlarının bütün parçalarının emalı aşınma və zərbəyə davamlı şəkildə və yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilməkdədir.

ƏTRAFLI

Maşınqayırma sənayesi

Maşınqayırma sənayesinin tələblərinə uyğun olaraq dişlər, kasnaklar, volanlar, kovş , kovş bıçağı, palet parçaları ve tırtıl kimi parçalar sahəmizdə emal olunmaqdadır.Tək səfərdə 1800 kq tökmə qabiliyyətinə malik qurğularımızla bu prossesi yüksək keyfiyyətlə icra edirik.

ƏTRAFLI

Sement sənayesi

Digər sənaye sahələrində olduğu kimi sement sənayesinin aşınmış parçaları da (diyircəkli dəyirman parçaları, fırlanan soba parçaları, dik dəyirman parçaları, klinker qırıcı parçaları) emalatxanalarımızda yüksək keyfiyyətlə hazırlanır.

ƏTRAFLI

Tikinti texnikaları hissələri

Tiktinti sahəsində istifadə edilən texnikalar üçün parçaların yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun istehsalını həyata keçiririk.

ƏTRAFLI

Kənd təsərrüfatı sənayesi

Ölkəmizdə ən vacib sahələrdən biri olan kənd təsərrüfatı sənayesi avadanlıqlarının bütün parçalarının zərbəyə davamlı şəkildə və yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq istehsalını təmin edirik.

ƏTRAFLI

Vizyon və missiyamız

Keyfiyyət və istehsal prosseslərinin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin qorunması başlıca məqsədlərimizdəndir.

Əritmə, qəlibləmə və töküm sektorunda əldə etdiyimiz təcrübə və bilgiyə əsaslanaraq, professional işçi heyyətinin iştirakı ilə, müvafiq keyfiyyət standartlarına cavab verən, aşınmaya və zərbəyə davamlı, yüksək sərtliyə malik məhsulların istehsalı hədəfimizdir.

“AZMƏDƏNİSTEHSAL” MMC ətraf mühitin tullantılarla çirkəndirilməsinin qarşısını almağa xüsusi diqqət yetirir.

Cəmiyyətimiz, xammalın və eyni zamanda enerjinin istifadəsi zamanı təbii sərvətlərin qorunmasını və bu sərvətlərdən səmərəli şəkildə istifadə etməyi planlamışdır.

Müştərilərimiz

Sual, təklif və müraciətləriniz üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Xidmətlərimiz haqqında daha ətraflı məlumat verməkdən məmnun olarıq.