Modelləmə və qəlibləmə

Sifarişi alınan məhsulun 3 ölçülü formasının dizaynı mühəndis işçi heyətimiz tərəfindən tərtib edilir. Daha sonra məhsulun 3 oxlu CNC dəzgahında modeli hazırlanılır. İş prossesinə uyğun olaraq düzgün material seçilir və məhsulun tərkibi müəyyənləşdirilir. Növbəti mərhələdə məhsul Alfaset qatranlı silisium qumu ilə qəliblənilir.