İstilik əməliyyatı

Tökmə sonrası mexaniki xüsusiyyətlərə görə istilik əməliyyatı pillələri təyin edilir. Daha sonra 3 nöqtədən istilik kontrolu edilən tav peçi vasitəsi ilə istilik əməliyyatı tamamlanır.