Əritmə və tökmə

Kimyəvi tərkibi müəyyənləşdirilmiş məhsul üçün şarj hesabı həyata keçirilir və şarj məhsulları indukasiya ocağına yüklənilir. Əritmə prossesinin sonunda spektrometr ilə yoxlama həyata keçirilir. Tökmə temperaturu diqqətli bir şəkildə təyin edilib sistemə əlavə olunur və tökmə prossesi başlanılır.