Daşlama və təmizləmə

Tökmə prossesi başa çatmış məhsullar ilk olaraq xüsusi dəzgah vasitəsi ilə təmizlənilir. Daha sonra artıq hissələr emal olunan parçadan kənarlaşdırılır. Bu zaman məhsulun fiziki şəkildə yoxlanılması həyata keçirilir.